Steun aan Delfshaven Helpt realisatie tablets/laptops voor thuislerende kinderen

07-04-2020

Op 15 maart 2020 nam het kabinet het besluit om alle scholen te sluiten in de strijd tegen COVID-19.

Om ernstige leerachterstanden te voorkomen, hebben alle scholen direct maatregelen getroffen om thuisleren mogelijk te maken. Er zijn lespakketten samengesteld zodat kinderen op afstand les kunnen krijgen en hun huiswerk kunnen maken. Digitale hulpmiddelen, zoals een computer, laptop of tablet, zijn hiervoor essentieel. Er zijn echter veel gezinnen in Nederland die niet over dergelijke hulpmiddelen beschikken.

In een onderzoek uit 2019 naar armoede onder 20 basisscholen in Delfshaven, bleek dat een significant deel van de leerlingen in Delfshaven opgroeit in armoede. Veel gezinnen in Delfshaven hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. In veel huishoudens beschikt men slechts over één computer voor het hele gezin (vaak met meerdere jonge kinderen), in sommige gezinnen is er helemaal niets. De vraag om digitale hulpmiddelen is dus groot.

Delfshaven Helpt wil zich in samenwerking met de gemeente Rotterdam inzetten om zoveel mogelijk kinderen in Delfshaven in staat te stellen om onderwijs op afstand te volgen. Rotterdam Mooier Maken helpt hier uiteraard graag aan mee en steunt de actie met een gift van € 25.000.

Delfshaven Helpt is een netwerk van betrokken bewoners, wijkpartners en gemeente dat zich inzet voor (kwetsbare) gezinnen en bewoners gedurende de corona-crisis. In de eerste week van de crisis is er een telefonische en digitale hulplijn opgezet waarin bewoners met hulpvragen worden gekoppeld aan vrijwilligers. Het netwerk ontvangt en verzamelt signalen van Delfshavenaren die getroffen zijn door de maatregelen n.a.v. het corona-virus en probeert die waar mogelijk op te lossen dan wel te adresseren.